Uporaba vsebin in interaktivnih storitev na spletnih straneh www.spletsis.si je dovoljena. Morebitne zlorabe s pomočjo posebne programske opreme in druge zlorabe so prepovedane. Zloraba je kakršno koli dejanje, katerega namen ali učinek je povzročanje škode družbi SPLETSIS, Spletni sistemi in design Andrej Kokol s.p. (v nadaljevanju SPLETSIS) ali kaki drugi pravni oziroma fizični osebi. Podjetje SPLETSIS oceni zlorabe podatkov in storitev na spletnih straneh www.spletsis.si po lastni presoji in si v zvezi s tem pridržuje vse pravice. Zlorabe spletnih strani www.spletsis.si. družba SPLETSIS sankcionira po lastni presoji. Omenjena pravila veljajo za vse spletne strani www.spletsis.si v celoti, razen tam, kjer to ni posebej navedeno.

Izjava o zasebnosti

V podjetju SPLETSIS smo zavezani k varovanju vaše zasebnosti. Večino informacij na spletnih straneh www.spletsis.si lahko zbirate, ne da bi vam bilo treba dati o sebi kakršne koli podatke. Dostop do varovanih vsebin in podatkov je omogočen zaposlenim v družbi SPLETSIS in partnerjem podjetja preko sistema varnega prijavljanja.
Podjetje SPLETSIS jamči, da bodo podatki, zbrani prek spletnih strani www.spletsis.si namenjeni izključno uporabi podjetja in se ne bodo predali v roke tretji osebi ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.

Spremembe tega dokumenta

Podjetje SPLETSIS si pridržuje pravico o posodabljanju izjave o zasebnosti brez vnaprejšnjega obvestila uporabnikom spletnih strani www.spletsis.si.